Patrik Simpson

Patrik Simpson

  • Height 6' 2"
  • Chest 40.00"
  • Sleeve 32.00"
  • Shoe 12
  • Shirt M
  • Hair Blonde
  • Eyes Blue
  • 42.9 K