Kianah Asoluka

Kianah Asoluka

  • Height 5' 7"
  • Bust 43"
  • Waist 37"
  • Hip 48"
  • Shoe 9
  • Hair Black
  • Eyes Brown
  • 1.3 K
  • TikTok