David Chokachi

David Chokachi

  • Height 5'11"
  • Hair Blonde - Dark
  • Eyes Hazel